PUNI UVJETI POSLOVANJA

Kopija ovih uvjeta prati svaku ponudu koju podnosimo kupcima i oni stoga čine dio poslovnog ugovora za koji se nadamo da će proizaći iz prihvaćanja ponude. U slučaju usmeno zaključenih poslova, tada će vam se skrenuti pažnja na one uvjete kojih kopije mogu biti dostupne na zahtjev ili na uvid u našim uredima. Svaka promjena ovih uvjeta u bilo kojem dokumentu kupca bit će neučinkovita i neprimjenjiva ako nismo izričito prihvaćeni u pisanom obliku.

Ova ponuda je izrađena i bilo koji sklopljeni ugovor koji iz nje proizlazi, pod sljedećim uvjetima: – (a) Sve ponude podliježu povlačenju ili promjeni bez prethodne najave. (b) Roba ponuđena ili dogovorena za isporuku naplatit će se u skladu s cijenama materijala i radne snage na dan isporuke.

Trudimo se osigurati da roba koju isporučujemo bude u skladu s narudžbom i specifikacijama kupaca što se tiče količine, veličine i kvalitete. Međutim, ne prihvaćamo nikakvu odgovornost za samu specifikaciju niti jamčimo da se bilo koja roba koju smo isporučili testira ili prodaje kao prikladna za određenu svrhu ili uvjete ili da roba posjeduje bilo kakve osobine, osim kako to mogu utvrditi specifikacija kupaca. Ne možemo prihvatiti nikakav zahtjev za posljedični gubitak ili štetu nastalu uporabom naše robe.

Sve ponude i ugovori podložni su izričitom uvjetu da nećemo ni na koji način biti odgovorni za gubitak ili kašnjenja nastala štrajkovima, blokadama, prestankom rada, kašnjenjima u prijevozu, skraćenim satima rada, nesrećom bilo koje vrste , pogibelji mora ili rijeka, ratu ili slično bilo kojem drugom uzroku nepredvidivih događaja koji su izvan naše kontrole bez obzira je li istovjetna s prethodnim razlozima ili ne.

Ako ćemo biti spriječeni u isporuci dijela robe iz bilo kojeg uzroka navedenog u odredbi 4 (i) ove odluke, isporučit ćemo raspoložive proizvode, a kupac će prihvatiti dostavu trenutno raspoloživih proizvoda. Kupac će za tako isporučenu robu platiti isti udio u cijeni kao što isporučena roba pripada cijeloj robi koja se dogovori za prodaju.

Bez obzira na stopu ili vrijeme isporuke predviđene u vezi s bilo kojom transakcijom, ne daju se niti podrazumijevaju jamstva ili jamstva u pogledu stope isporuke ili vremena isporuke.

Ako se dostava vrši na rate, ako kupac ne prihvati ili plati bilo koju ratu, mi to možemo tretirati kao odbijanje ugovora.

Kvar prihvaćen u robi koju smo isporučili kada isporuku vršimo instrumentima, ne daje pravo kupcu da otkaže ostatak ugovora ili narudžbe,

Svaki će se pokušaj isporučiti i isporučiti naručenu količinu robe, ali zadržavamo pravo isporuke ili isporuke naručene količine plus ili minus 10% naručene količine. Dobava i isporuka robe unutar ovog ograničenja smatrat će se dospjelim izvršenjem ugovora, a ugovorna cijena prilagodit će se proporcionalno.

Sva roba koju smo isporučili ostat će u isključivom i apsolutnom vlasništvu sve dok nam kupac ne plati dogovorenu cijenu, zajedno s punom cijenom bilo koje druge robe koja je predmet bilo kojeg drugog ugovora s nama.

Kupac potvrđuje da kupac posjeduje robu isključivo kao jamčevinu za nas sve dok nam se ne plati puna cijena zajedno s punom cijenom bilo koje druge robe koja je predmet bilo kojeg drugog ugovora s nama.

Sve dok kupac ne postane vlasnik robe, kupac će ih skladištiti u svojim prostorijama odvojeno od kupčeve vlastite robe ili robe bilo koje druge osobe i to na način koji ih čini lako prepoznatljivima kao našu robu.

Kupčevo pravo na posjed robe prestaje ako on, budući da nije poduzeće, počini stečajni čin ili ako kao poduzeće učini bilo što ili ne učini ništa što bi primatelju dalo pravo na posjed bilo koje imovine ili što bi omogućilo bilo kojoj osobi da podnese peticiju za likvidaciju. Mi i naši zaposlenici i agenti možemo u svrhu povrata njegove robe ući u bilo koji prostor u kojem se ona skladišti ili u kojem se opravdano smatra da se čuva i možemo ga vratiti u posjed.

U skladu s ovim uvjetima, kupac ima dozvolu da pristane prodati našu robu, pod izričitim uvjetom da se takav ugovor o prodaji odvija kao agent i osiguranje za nas bez obzira prodaje li kupac za svoj račun ili ne i da cjelokupni prihod od nas drži nam se u povjerenju i ne miješa se s drugim novcem i u svakom će se trenutku moći identificirati kao naš novac.

Ako kupac nije primio zaradu od bilo koje takve prodaje, nakon što ćemo ga mi pozvati, u roku od sedam dana od nje dodijelit ćemo nam sva prava protiv osobe ili osoba kojima je kupac isporučio robu.

Roba će se isporučivati u skladu sa Specifikacijom i uzorkom koji je odobrio kupac, pod uvjetom da je dopušteno odstupanje koje ne prelazi plus ili minus 10% u bilo kojoj dimenziji.

Ako se bilo koji isporučeni predmet pokaže kao neispravan zbog neispravnog materijala ili izrade u roku od 7 dana od isporuke, zamijenit ćemo takav predmet, ali nećemo imati nikakvih daljnjih obveza ili odgovornosti.

Dajemo sve od sebe da poštujemo datume isporuke, ali ne možemo prihvatiti odgovornost za kašnjenja izvan naše razumne kontrole, a takva kašnjenja ne daju kupcu pravo odbiti isporuku nakon datuma, zahtijevati naknadu štete ili odbiti ugovor.

Zahtjevi za nestašicu, gubitak ili oštećenje u tranzitu ne mogu se prihvatiti ako su primljeni više od 48 sati nakon što je kupac potpisao našu potvrdu za isporučenu robu.

Kupac će nas nadoknaditi za sve naknade štete i troškove za koje možemo postati odgovorni kao rezultat posla obavljenog u skladu s kupčevom specifikacijom koja uključuje kršenje bilo kojeg slova patenta registriranog autorskog prava na dizajn ili drugog sličnog oblika zaštite.

Ako kupac ne izvrši ugovor ili počini povredu ugovora ili bilo koje druge njegove obveze prema prodavaču, ili ako se na imovinu ili imovinu kupca uvede bilo kakva nevolja ili izvršenje, ili ako kupac učini ili ponudi sklopiti bilo kakav dogovor ili sastav s vjerovnicima ili počiniti bilo kakav čin stečaja, ili ako će se protiv njega podnijeti ili podnijeti bilo kakva peticija ili nalog za primanje u stečaj, ili ako je kupac društvo s ograničenom odgovornošću i bilo kakva odluka ili peticija za njegovo likvidaciju poslovanje tvrtke (osim u svrhu spajanja ili obnove) mora se donijeti ili predstaviti, ili ako se imenuje stečajni upravnik poduzeća, imovine ili imovine bilo kojeg dijela te tvrtke, prodavač će odmah imati pravo utvrditi bilo koji ugovor zatim postoji i nakon što se pismena obavijest o takvoj odluci pošalje na posljednju poznatu adresu kupca, smatrat će se da su svi ugovori o izdržavanju utvrđeni bez prejudiciranja bilo kojeg zahtjeva ili zahtjeva pravo Prodavatelj može na neki drugi način napraviti ili vježbati.

Ovi uvjeti i ugovor podliježu i tumače se u skladu s hrvatskim zakonom.

Podaci o proizvodu i upute za informacije o sigurnoj uporabi dostupni su na zahtjev.